Verejné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim

Obchodné meno: Masmee, s.r.o.
za ktorú koná: Lucia Pavlíková (zodp. vedúci)
Sídlo: Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika
Prevádzka: Dukelská 77/79,  08701 Giraltovce, Slovenská republika
IČO: xxx
DIČ: xxx
Zapísaná: v OR SR

Telefonický kontakt: +421 915 112 468 Lucia Pavliková
Email: info@masmee.sk
Webstránka: www.masmee.sk (online rezervačný systém, e-obchod)
Druh prevádzky: masážny salón
(ďalej len „Predávajúci”)

a kupujúcim 

kupujúcim  sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba  (ďalej len „Kupujúci”), ktorá si online alebo offline objedná: 

  • službu (masérske služby)
  • tovar (darčekové poukážky)
  1. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
  2. Online objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaných služieb a tovarov z ponuky na webstránke www.masmee.sk a celková cena za objednaný tovar alebo služby. 
  3. Službami sa rozumejú všetky služby uvedené v platnom cenníku služieb Predávajúceho na web stránke www.masmee.sk.


Cart

Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu


My account

Prihlásenie

Registrovať sa

Odkaz na nastavenie nového hesla bude odoslaný na váš email.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our pravidlá ochrany súkromia.